Toán Lớp 9: Cho hai hàm số bậc nhất ; y=(m+1)x+3 và y=(2m-3)x-2 a)Ve do thi ham so y=2x-m+1 khi m=-1 b)Tim gia tri cua m de do thi ham so y=(m-2).x

Question

Toán Lớp 9: Cho hai hàm số bậc nhất ; y=(m+1)x+3 và y=(2m-3)x-2
a)Ve do thi ham so y=2x-m+1 khi m=-1
b)Tim gia tri cua m de do thi ham so y=(m-2).x-3 di qua diem E(-2;3)
giup em voi em dang can gap :((, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 ngày 2022-06-17T13:36:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Ta có hàm số y = 2x – m + 1  

  Với m = –  1

  ⇒ y = 2x – ( – 1 ) + 1

  ⇒ y = 2x + 2

  $-$ Đồ thị hàm số y= 2x + 2 là đường thẳng qua A ( 0 ; 2 ) và B ( – 1 ; 0 )

  ( hình vẽ đồ thị bên dưới )

  b) Ta có hàm số y = ( m – 2 ) x – 3

  Để đồ thị hàm sô trên đi qua điểm E ( -2 ; 3 )

  ⇒ 3 = ( m – 2 ). ( -2 ) – 3

  ⇒ ( m – 2 ) . ( -2 ) = 6

  ⇒ m – 2 =-3

  ⇒ m = -1

  Vậy m =-1 là giá trị cần tìm 

  *** Chú ý : 2 câu a) và b) là 2 đề bài khác nhau và không liên quan đến đề bài trên cùng 

  toan-lop-9-cho-hai-ham-so-bac-nhat-y-m-1-3-va-y-2m-3-2-a-ve-do-thi-ham-so-y-2-m-1-khi-m-1-b-tim

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Để y=(m+1).x+3 là hàm số bậc nhất thì

  m+1  $\neq$ 0

  <=> m $\neq$  -1

  Để y=(2m-3)x-2 là hàm số bậc nhất thì 

  2m-3 $\neq$ 0

  <=> m $\neq$ 3/2

  a,

  Khi m=-1 ta có : y=2x-(-1)+1

  <=> y=2x+2

  Xét đồ thị hàm số y=2x+2 

  +, Cho x=0 <=> y=2.0+2 = 2 <=> A(0;2)

  +, Cho y=0 <=> 2.x+2=0 <=> x=-1 <=> B(-1 ; 0 )

  +, Đồ thị hàm số y=2x=2 là một đường thẳng đi qua A(0;2) và B(-1;0)

  Hình ảnh

  b,

  Để đồ thị hàm số y=(m-2).x-3 đi qua điểm E(-2;3) thì :

  (m-2).(-2)-3=3

  <=> -2m+4-3=3

  <=> -2m+1=3

  <=> -2m=2

  <=> m=-1

  Vậy m=-1 là giá trị cần tìm

  toan-lop-9-cho-hai-ham-so-bac-nhat-y-m-1-3-va-y-2m-3-2-a-ve-do-thi-ham-so-y-2-m-1-khi-m-1-b-tim

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )