Toán Lớp 9: Cho giải tam giác ABC vuông tại A. Góc B =? ; AB = 18 cm , AC = 21 cm .

Question

Toán Lớp 9: Cho giải tam giác ABC vuông tại A. Góc B =? ; AB = 18 cm , AC = 21 cm ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 5 ngày 2022-06-18T04:38:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét ΔABC vuông tại A(gt) 
  Áp dụng định lý Pytago có:
  BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{18^2+21^2} =3\sqrt{85}(cm)
  Ta có: tan ABC=(AC)/(AB)=(21)/(18)=7/6=>\hat{ABC}~~49,4^o
  =>\hat{ACB}=90-\hat{ABC}~~90-49,4~~40,6^o
   

  toan-lop-9-cho-giai-tam-giac-abc-vuong-tai-a-goc-b-ab-18-cm-ac-21-cm

 2. Giải đáp: góc B~49độ 24′  => C~40 độ 36′
               BC= 3$\sqrt{85}$ 
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  tan B =$\frac{AC}{AB}$ 
  dùng mt nhấn shift + tan $\frac{21}{18}$ + độ phút giây
  Xét tam giác ABC vuông tại A
   => BC=$\sqrt{}$ $AB^{2}+$ $AC^{2}$ = $\sqrt{}$ $18^{2}$+ $21^{2}$ = 3$\sqrt{85}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )