Toán Lớp 9: Cho x= $\frac{√3 -1}{2}$ và y= $\frac{√3 +1}{2}$ .Tính M= $x^{3}$ + $x^{3}$

Question

Toán Lớp 9: Cho x= $\frac{√3 -1}{2}$ và y= $\frac{√3 +1}{2}$ .Tính M= $x^{3}$ + $x^{3}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 37 phút 2022-06-15T08:15:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. kết quả bằng 1.4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )