Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O dây cung CD OI vuông góc với CD tại I . Hai điểm A và B lần lượt nằm ở trong và ngoài đường tròn sao cho AB cắt CD

Question

Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O dây cung CD OI vuông góc với CD tại I . Hai điểm A và B lần lượt nằm ở trong và ngoài đường tròn sao cho AB cắt CD tại I và IA = IB . Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-20T06:45:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. CD vuông góc với OI
  => I là trung điểm CD
  Tứ giác BACD có: 
  I là trung điểm AB
  I là trung điểm CD
  Vậy tứ giác BACD là hình bình hành
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )