Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O dây cung CD OI vuông góc với CD tại I . Hai điểm A và B lần lượt nằm ở trong và ngoài đường tròn sao cho AB cắt CD

Question

Toán Lớp 9: Cho đường tròn tâm O dây cung CD OI vuông góc với CD tại I . Hai điểm A và B lần lượt nằm ở trong và ngoài đường tròn sao cho AB cắt CD tại I và IA = IB . Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 6 tháng 2022-06-20T05:14:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) Ta có: CM ⊥CD
             DN⊥CD
  Suy ra:      CM // DN
  Kẻ OI ⊥CD
  Suy ra: OI // CM // DN
  Ta có: IC = ID (đường kính dây cung)
  Suy ra: OM = ON                                              (1)
  Mà:         AM + OM = ON + BM( = R)                (2)
  ừ (1) và (2) suy ra: AM = BN.
  b) Ta có: MC // ND (gt)
  Suy ra tứ giác MCDN là hình thang
  Lại có:   OM + AM = ON + BN (= R)
  Mà          AM = BN (gt)
  Suy ra: OM = ON
  Kẻ OI ⊥ CD                                                         (3)
  Suy ra: IC = ID (đường kính dây cung)
  Khi đó OI là đường trung bình của hình thang ACDN
  Suy ra: OI // MC // ND                                          (4)
  Từ (3) và (4) suy ra: MC ⊥ CD, ND ⊥ CD.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )