Toán Lớp 9: Cho đường tròn (0 ; 15cm) và dây AB, biết khoảng cách từ O đến dây AB bằng 12cm. Khi đó độ dài dây AB là: (giải thành bài tự luận giúp

Question

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (0 ; 15cm) và dây AB, biết khoảng cách từ O đến dây AB bằng
12cm. Khi đó độ dài dây AB là: (giải thành bài tự luận giúp e)
A. 18cm
B. 30cm
C. 30cm
D. 24cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-03-14T08:14:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Khoảng cách từ O đến dây AB là OI
  Xét (O) có dây AB, OI⊥AB tại I
  ⇒I là trung điểm của AB
  Vì OI⊥AB tại I ⇒ \hat{OIA}=90^o
      ⇒Δ AOI vuông tại I
  ⇒OI^2+AI^2=OA^2 (Định lí Py-ta-go)
  Vì A∈(O;15cm)⇒OA =15 cm
   Mà OI=12cm
        ⇒12^2+AI^2=15^2
        ⇒AI^2=81^2
        ⇒AI=9(cm)
  Vì I là trung điểm của AB ⇒ AI=\frac{1}{2}AB
                      ⇒AB=2AI=2.9=18(cm)

  toan-lop-9-cho-duong-tron-0-15cm-va-day-ab-biet-khoang-cach-tu-o-den-day-ab-bang-12cm-khi-do-do

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  Hạ đường cao OH (H∈AB)
  Xét ΔOHB vuông tại H
  OB^2=OH^2+HB^2  (Định lí Pytago)
  =>HB^2=OB^2-OH^2
  =>HB^2=15^2-12^2=81
  =>HB=9cm
  Xét đường tròn (O)
  OH⊥AB
  =>HA=HB=9cm  (Liên hệ vuông góc giữa đường kính và dây)
  Mà: AB=HB+HA=9+9=18cm
  -> Chọn: A

  toan-lop-9-cho-duong-tron-0-15cm-va-day-ab-biet-khoang-cach-tu-o-den-day-ab-bang-12cm-khi-do-do

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )