Toán Lớp 9: cho đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2) thì m có giá trị là

Question

Toán Lớp 9: cho đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2) thì m có giá trị là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 ngày 2022-04-19T14:57:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2)
  Thay x=1 ; y=2 vào y= 2x+m-3 ta có 
  2 =2.1+m-3
  ⇔2 =2+m-3
  ⇔2 =m-1
  ⇔m=2+1
  ⇔m=3
  vậy m=3 thì đường thẳng y = 2x +m – 3 đi qua điểm A(1;2)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   y=2x+m-3 đi qua A(1;2)=>x=1;y=2 thay vào hàm số, có:
  2.1+m-3=2
  <=>2+m-3=2
  <=>m-1=2
  <=>m=3
  Vậy m=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )