Toán Lớp 9: Cho đường thẳng (d1): y=5x+k^2+6 và (d2): y=(2k-1)x+15 (với k khác 1/2).Tìm giá trị của k để (d1) cắt (d2) tại một điểm trên trục tung

Question

Toán Lớp 9: Cho đường thẳng (d1): y=5x+k^2+6 và (d2): y=(2k-1)x+15 (với k khác 1/2).Tìm giá trị của k để (d1) cắt (d2) tại một điểm trên trục tung, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tháng 2022-03-15T03:24:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:$k = 3;k =  – 3$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\begin{array}{l}
  \left( {{d_1}} \right)y = 5x + {k^2} + 6\\
  Khi:x = 0 \Leftrightarrow y = {k^2} + 6\\
  \left( {{d_2}} \right):y = \left( {2k – 1} \right).x + 15\\
  Khi:x = 0 \Leftrightarrow y = 15
  \end{array}$

  (d1) cắt (d2) tại một điểm trên trục tung thì:

  $\begin{array}{l}
  {k^2} + 6 = 15\\
   \Leftrightarrow {k^2} = 9\\
   \Leftrightarrow k = 3;k =  – 3\\
  Vậy\,k = 3;k =  – 3
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )