Toán Lớp 9: Cho đường thẳng (d):y=2x+1. Góc tạo bởi đường thẳng (d) và truc Ox là A.g nhọn B.g vuông C.g tù D.g bẹt Làm nhanh ạ

Question

Toán Lớp 9: Cho đường thẳng (d):y=2x+1. Góc tạo bởi đường thẳng (d) và truc Ox là
A.g nhọn
B.g vuông
C.g tù
D.g bẹt
Làm nhanh ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tháng 2022-02-18T09:56:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Cho đường thẳng (d):y=2x+1. Góc tạo bởi đường thẳng (d) và truc Ox là:
    A.g nhọn
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )