Toán Lớp 9: Cho(d1): y=x+4 và (d2): y=-2x-2 a/ Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ b/ Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép

Question

Toán Lớp 9: Cho(d1): y=x+4 và (d2): y=-2x-2 a/ Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ b/ Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 3 tháng 2022-02-18T14:51:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) (d_1): y = x + 4 và (d_2): y = -2x – 2
  Ta có bảng:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{-4}&\text{-1}\\\hline \text{y = x + 4}&\text{4}&\text{0}&\text{}\\\hline \text{y = – 2x – 2}&\text{-2}&\text{}&\text{0}\\\hline\end{array}
  => (d_1) là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (0; 4) và (-4; 0)
  => (d_2) là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (0; -2) và (-1; 0)
  Đồ thị hình bên dưới
  b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d_1) và (d_2):
  x + 4 = -2x – 2
  <=> x + 2x = -4 – 2
  <=> 3x = -6
  <=> x = -2
  => y = -2 + 4 = 2
  Vậy giao điểm của (d_1) (d_2) là điểm có tọa độ (-2; 2)

  toan-lop-9-cho-d1-y-4-va-d2-y-2-2-a-ve-d1-va-d2-tren-cung-mot-mat-phang-toa-do-b-tim-toa-do-giao

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )