Toán Lớp 9: Cho d1 : y = 3x – 4 d2: y = x + 1 Tìm toạ độ giao điểm của d1 và d2

Question

Toán Lớp 9: Cho d1 : y = 3x – 4
d2: y = x + 1
Tìm toạ độ giao điểm của d1 và d2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 8 tháng 2022-04-19T10:37:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 3 $\neq$ 1 => (d_1) ∩ (d_2) tại A
  Hoành độ giao điểm A là nghiệm của phương trình:
      3x-4=x+1
  ⇔ 2x=5
  ⇔ x=5/2
  Thay x=2,5 vào y=x+1 ta được y=5/2+1=7/2
  Vậy (d_1)∩(d_2) tại A(5/2; 7/2)

 2. Tọa độ giao điểm là:
  d1: y=3x-4
  d2: y=x+1
  => y=y
  <=> 3x-4=x+1
  <=> 3x-x=4+1
  <=> 2x=5
    => x= 5/2
  Thế 5/2 vào x ở một trong 2 phương trình
  y= x+1
  y=5/2 + 1
  y=7/2
  Vậy tọa độ giao điểm của d1 và d2 là (5/2; 7/2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )