Toán Lớp 9: Cho các hàm số y = x+1 có đồ thị là d1 va y = -x+3 có đồ thị là d2 a) Vẽ các đường thẳng d1,d2 trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ b) Gọi A,B

Question

Toán Lớp 9: Cho các hàm số y = x+1 có đồ thị là d1 va y = -x+3 có đồ thị là d2
a) Vẽ các đường thẳng d1,d2 trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ
b) Gọi A,B lần lượt là giao điểm cảu đường thẳng d1,d2 với trục hoành và C là giao điểm của d1 và d2. Tìm tọa độ của 3 điểm A,B,C
c) Tính chu vi tam giác ABC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tháng 2022-11-23T20:58:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  a,
  *,y = x+1
  Cho
  x=0⇒y=1⇒E(0;1)
  y=0⇒x=-1⇒F(-1;0)
  Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm E và F là đths y = x+1
  *,y=-x+3
  Cho
  x=0⇒y=3⇒G(0;3)
  y=0⇒x=3⇒H(3;0)
  Kẻ đường thẳng đi qua 2 điểm G và H là đths y=-x+3
  b,
  Xét pt hoành độ giao điểm hai đường thẳng y=x+1 và y=-x+3 ta được:
  x+1=-x+3
  ⇔2x=2
  ⇔x=1
  Với x=1⇒y=2⇒C(1;2)
  Do theo hình vẽ ta thấy
  A≡F ⇒ A(-1;0)
  B≡H ⇒ B(3;0)
  c,
  Kẻ CK ⊥ AB (H ∈ AB)
  mà C(1;2)
  +) ⇒ y = 2 ⇒ CK = 2cm
  +) ⇒ x =1 ⇒ OK = 1cm
  A(-1;0) ⇒ OA = 1cm
  mà OA + OK = AK ⇒ AK = 1 + 1 =2cm
  Xét ΔACK vuông tại K
  Áp dụng định lý py-ta-go ta được:
  AC^2=AK^2+CK^2
  ⇔AC^2=2^2+2^2
  ⇔AC^2=8
  ⇒AC=\sqrt{8}=2\sqrt{2}cm
  B(3;0) ⇒ x=3 ⇒ OB = 3cm
  ⇒ KB = OB – OK = 3 – 1 = 2cm
  Xét ΔCKB vuông tại K
  Áp dụng định lý py-ta-go ta được:
  CB^2=CK^2+KB^2
  ⇔CB^2=2^2+2^2
  ⇔CB^2=8
  ⇒CB=\sqrt{8}=2\sqrt{2}cm
  Mặt khác:
  AB = AO + OB = 1 + 3 = 4cm
  Chu vi tam giác ABC là:
  2\sqrt{2}+2\sqrt{2}+4=4+4\sqrt{2}≈9,657cm

  toan-lop-9-cho-cac-ham-so-y-1-co-do-thi-la-d1-va-y-3-co-do-thi-la-d2-a-ve-cac-duong-thang-d1-d2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )