Toán Lớp 9: Cho biểu thức A = x^2 – 2.căn 5.x + 4. Phân tích thành nhân tử biểu thức A, rồi tìm x sao cho A có giá tị bằng 0

Question

Toán Lớp 9: Cho biểu thức A = x^2 – 2.căn 5.x + 4. Phân tích thành nhân tử biểu thức A, rồi tìm x sao cho A có giá tị bằng 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2022-06-18T22:52:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = x^2 – 2.căn 5.x + 4=0
  TH1(X-√5-1)=0
  X=√5+1
  TH2 X-√5+1)=0
  X=√5-1

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = x^2 – 2.căn 5.x + 4.
  A = x^2 – 2.căn 5.x + 5-1
  A = (X-√5)²-1
  CÓ A²-B²=(A-B)(A+B)
  => (X-√5-1) (X-√5+1)
  CÓ A=0
  => (X-√5-1) (X-√5+1)=0
  TH1(X-√5-1)=0
  X=√5+1
  TH2 X-√5+1)=0
  X=√5-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )