Toán Lớp 9: Cho ΔABC vuông tại A, ∠B = 60°; BC = 20cm a, Tính AB, AC b, Kẻ đường cao AH của Δ. Tính AH, HB, CH

Question

Toán Lớp 9: Cho ΔABC vuông tại A, ∠B = 60°; BC = 20cm
a, Tính AB, AC
b, Kẻ đường cao AH của Δ. Tính AH, HB, CH, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-12-22T03:13:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sin B = ACBC hay Sin 60o =AC20
  32=AC20 => AC= 20. 32 =103 cm
  Áp dụng đ/lí Pytago hoặc Cos B để tính AB (AB=10cm)
  Vì ΔABC vuông tại A nên ta có: AB2 = BC.HB hay 102 =20. HB
  => HB= 5cm
  Ta có: HB+HC=BC hay 5+ HC= 20 => HC= 15cm
  Vì ΔABC vuông tại A, đường cao AH nên ta có: AH2 = HB.HC
  hay AH2 = 5.15=75
  => AH= 75 cm
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )