Toán Lớp 9: Cho a ³+b ³=2. Tìm gtln biểu thức N=a+b. Không chép mạng

Question

Toán Lớp 9: Cho a ³+b ³=2. Tìm gtln biểu thức N=a+b. Không chép mạng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-12-19T11:57:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  N đạt GTLN là 2 ⇔ a=b=1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $a³+b³=2⇔(a+b)(a²-ab+b²)=2⇔a+b=\dfrac{2}{a²-ab+b²}$
  Lại có:
  2(a-b)²≥0⇔2(a²-2ab+b²)≥0⇔2a²-4ab+2b²≥0
  ⇔4a²-4ab+4b²≥2a²+2b²
  ⇔4(a²-ab+b²)≥2(a²+b²)≥(a+b)²
  $⇔a²-ab+b²≥\dfrac{(a+b)²}{4}$ 
  $⇒\dfrac{2}{a²-ab+b²}$ ≤$\dfrac{8}{(a+b²)}$ 
  ⇒(a+b)³≤8
  ⇒a+b≤2
  -> Vậy, N đạt GTLN là 2 ⇔ a=b=1

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )