Toán Lớp 9: Cho A = $x^{3} – (x + 1)x^{2} + x + 2$ a, Phân tích đa thức sau thành nhân tử b, Giả sử: x^2 = 4x – 4. CM: A = 0 (không cần giải x)

Question

Toán Lớp 9: Cho A = $x^{3} – (x + 1)x^{2} + x + 2$
a, Phân tích đa thức sau thành nhân tử
b, Giả sử: x^2 = 4x – 4. CM: A = 0 (không cần giải x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 5 ngày 2022-06-17T08:35:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) A=x^3-(x+1)x^2+x+2 
  =x^3-(x^3+x^2)+x+2
  =x^3-x^3-x^2+x+2
  =-x^2+x+2
  =-(x^2-x-2)
  =-(x^2-2x+x-2)
  =-[x(x-2)+(x-2)]
  =-(x+1)(x-2)
  b) x^2=4x-4
  <=> x^2-4x+4=0
  <=> (x-2)^2=0
  <=> x-2=0
  => -(x+1)(x-2)=0
  => A=0
  Vậy A=0 (đpcm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )