Toán Lớp 9: $Cho$ $0$ $≤$ $a$ $,$ $b$ $,$ $c$ $≤$ $2$ $.$ $Tìm$ $giá$ $trị$ $lớn$ $nhất$ $của$ $biểu$ $thức:$ $A$ $=$ $a^{2}$ $+$ $b^{2}$ $+$ $c^{2

Question

Toán Lớp 9: $Cho$ $0$ $≤$ $a$ $,$ $b$ $,$ $c$ $≤$ $2$ $.$ $Tìm$ $giá$ $trị$ $lớn$ $nhất$ $của$ $biểu$ $thức:$ $A$ $=$ $a^{2}$ $+$ $b^{2}$ $+$ $c^{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 3 tháng 2022-06-16T22:18:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  A=a^2+b^2+c^2
  Ta có: a,b,c<=2
  =>{(a^2<=4),(b^2<=4),(c^2<=4):}
  =>a^2+b^2+c^2<=4+4+4=12
  Dấu = xảy ra khi a=b=c=2
  Vậy \text{Max}_A=12 khi a=b=c=2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )