Toán Lớp 9: xx chia hết cho 2 và chia 5 dư 2 ( xx là số tự nhiên)(xx có gạch đầu)

Question

Toán Lớp 9: xx chia hết cho 2 và chia 5 dư 2 ( xx là số tự nhiên)(xx có gạch đầu), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 18 phút 2022-06-11T17:30:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $22$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Điều kiện $x$ là chữ số khác $0$
  Ta có:
  $\overline{xx}$ chia hết cho $2\to x$ chẵn
  $\to x\in\{2,4,6\}$ vì $x$ là chữ số khác $0$
  Mặt khác $\overline{xx}$ chia $5$ dư $2$
  $\to x=2$
  $\to$Số cần tìm là $22$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )