Toán Lớp 9: Câu 1: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A( 2; -1) và B( -1; 5) là: A. y=-2x-3 B. y=-2x+3 C. y= 2x+3 D. y= 2x-3 Câu 2: Điểm nằm

Question

Toán Lớp 9: Câu 1: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A( 2; -1) và B( -1; 5) là:
A. y=-2x-3
B. y=-2x+3
C. y= 2x+3
D. y= 2x-3
Câu 2: Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (1/2; 0)
B. (1/2; 1)
C. (2; -4)
D. (-1;-1)
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. y= x^2 – 3x + 2
B. y= -2x + 1
C. y= 1
D. y= √3x + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-02-17T13:55:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Câu 1: B. y=-2x+3
    Câu 2: A. (1/2; 0)
    Câu 3: B. y= -2x + 1
    Milay gửi bạn nha!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )