Toán Lớp 9: Căn bậc 2 và căn bậc hai số học của các số sau bằng bao nhiêu a,-81 b,0,25 c,1,44 D,1 40/81

Question

Toán Lớp 9: Căn bậc 2 và căn bậc hai số học của các số sau bằng bao nhiêu
a,-81 b,0,25 c,1,44 D,1 40/81, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tháng 2022-12-22T11:20:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Để có nghĩa thì số trong căn bậc 2 và căn bậc 2 số học luôn $≥0$
  Vậy không có căn bậc 2 và căn bậc 2 số học của -81
  b, Căn bậc 2 của $0,25$ là 0,5 và -0,5
  Căn bậc 2 số học của $0,25$ là $:\sqrt{0,25}=0,5$
  c, Căn bậc 2 của 1,44 là $1,2$ và $-1,2$
  Căn bậc 2 số học của $1,44$ là: $\sqrt{1,44}=1,2$
  d, Căn bậc 2 của $1\dfrac{40}{81}$ là $\dfrac{11}{9}$ và $\dfrac{-11}{9}$
  Căn bậc 2 số học của $1\dfrac{40}{81}$ là $\sqrt{1\dfrac{40}{81}}=\dfrac{11}{9}$

 2. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a)$ Không có căn bậc $2$ số học của $-81$
  Không có căn bậc $2$ của $-81$
  $b)$ Căn bậc $2$ số học của $0,25$ là $0,5$
  Căn bậc $2$ của $0,25$ là $±0,5$
  $c)$ Căn bậc $2$ số học của $1,44$ là $1,2$
  Căn bậc $2$ của $1,44$ là $±1,2$
  $d)$ Có $1\dfrac{40}{81}$ = $\dfrac{121}{81}$
  Căn bậc $2$ số học của $\dfrac{121}{81}$ là $\dfrac{11}{9}$
  Căn bậc $2$ của $\dfrac{121}{81}$ là $±$ $\dfrac{11}{9}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )