Toán Lớp 9: căn 15 trừ căn 12 phần căn 5 trừ 2 trừ căn 3 -1 phần 1 cộng căn 3

Question

Toán Lớp 9: căn 15 trừ căn 12 phần căn 5 trừ 2 trừ căn 3 -1 phần 1 cộng căn 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 ngày 2022-12-22T04:27:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. (\sqrt{15}-\sqrt{12})/(\sqrt{5}-2)-(\sqrt{3}-1)/(1+\sqrt{3})
  =(\sqrt{3}(\sqrt{5}-2))/(\sqrt{5}-2)-((\sqrt{3}-1)^2)/((1+\sqrt{3})(\sqrt{3}-1))
  =\sqrt{3}-(3-2\sqrt{3}+1)/(2)
  =\sqrt{3}-(4-2\sqrt{3})/(2)
  =\sqrt{3}-(2(2-\sqrt{3}))/(2)
  =\sqrt{3}-2+\sqrt{3}
  =2\sqrt{3}-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )