Toán Lớp 9: Các đường thẳng sau có đồng quy ko ? b) d1: x+y-1=0, d2: y = 3x+5 và d3: x – $\frac{1}{3}y$ + $\frac{5}{3}$ = 0

Question

Toán Lớp 9: Các đường thẳng sau có đồng quy ko ?
b) d1: x+y-1=0, d2: y = 3x+5 và d3: x – $\frac{1}{3}y$ + $\frac{5}{3}$ = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tuần 2022-06-07T06:57:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: Có 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hệ phương trình hoành độ giao điểm của $(d_1), (d_2)$ là:
  $\begin{cases}x+y-1=0\\ y=3x+5\end{cases}$
  $\to \begin{cases}x+(3x+5)-1=0\\ y=3x+5\end{cases}$
  $\to \begin{cases}4x+4=0\\ y=3x+5\end{cases}$
  $\to \begin{cases}x=-1\\ y=2\end{cases}$
  $\to (d_1)\cap (d_2)=(-1, 2)$
  Ta có:
  $-1-\dfrac13\cdot 2+\dfrac53=0$
  $\to (-1, 2)\in x-\dfrac13y+\dfrac53=0$
  $\to (-1, 2)\in (d_3)$
  $\to (d_1), (d_2), (d_3)$ đồng quy tại $(-1,2)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )