Toán Lớp 9: C2: đường thẳng y = 2x+3 A.Cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 3 B.Cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng 3 C.Cắt trục tun

Question

Toán Lớp 9: C2: đường thẳng y = 2x+3
A.Cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 3
B.Cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng 3
C.Cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 2
D.cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng 2
C3: các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34 độ và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m.Chiều cái của tháp ( làm tròn đến mét) là:
A.5,8m
B.48m
C.58m
D.71m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-02-18T05:38:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. C2: đường thẳng y = 2x+3
  A.Cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 3
  B.Cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng 3
  C.Cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 2
  D.cắt trục hoành tại một điểm có hoành độ bằng 2
  Giải thích: cho x=0=>y=3⇒ đồ thị cắt trục hoành tại (0;3)
  C3: các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34 độ và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m.Chiều cái của tháp ( làm tròn đến mét) là:
  A.5,8m
  B.48m
  C.58m
  D.71m
  Giải thích:gọi chiều dài tháp là x
  tan34=x/86=>x=58m
  Chúc bạn học tốt nhé!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )