Toán Lớp 9: c, `(1946 . 131 + 1000)/(132 . 1946 -946`

Question

Toán Lớp 9: c, `(1946 . 131 + 1000)/(132 . 1946 -946`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-12-22T16:16:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\dfrac{1946.131+1000}{132.1946-946}$
  $=\dfrac{1946.(132-1)+1000}{132.1946-946}$
  $=\dfrac{132.1946-1946+1000}{132.1946-946}$
  $=\dfrac{132.1946-(1946-1000)}{132.1946-946}$
  $=\dfrac{132.1946-946}{132.1946-946}$
  $=1$

 2. đây nhé no copy nha
  = 1946,131 + 1000/1946,131 + 1946 – 946
  = 1946,131 + 1000/1946,131 + 1000
  = 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )