Toán Lớp 9: biểu thức `(\sqrt{-3x})/(x^2-1)` xác định khi?

Question

Toán Lớp 9: biểu thức `(\sqrt{-3x})/(x^2-1)` xác định khi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tháng 2022-02-18T08:19:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\dfrac{\sqrt{-3x}}{x^2-1}$ xác định khi và chỉ khi
  $\begin{cases}-3x \ge 0 \\ x^2-1 \ne 0\end{cases}$
  $↔ \begin{cases}x \le 0 \\ x\ne 1\\ x\ne -1\end{cases}$
  Vậy $\dfrac{\sqrt{-3x}}{x^2-1}$ xác định khi $\begin{cases}x \le 0 \\ x\ne 1\\ x\ne -1\end{cases} $

 2. sqrt(-3 x)/(x^2 – 1)
  ĐK:( x<-1 hoặc -1<x<=0)
  ⇔(sqrt(3) sqrt(-x))/(x^2 – 1)
  ⇔(sqrt(3) sqrt(-x))/((x – 1) (x + 1))
  ⇔x=0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )