Toán Lớp 9: biểu thức `\sqrt{(x^2)/(x+1)}` xác định khi và chỉ khi:

Question

Toán Lớp 9: biểu thức `\sqrt{(x^2)/(x+1)}` xác định khi và chỉ khi:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-02-18T04:32:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\sqrt{\dfrac{x^2}{x+1}} = \dfrac{x}{\sqrt{x+1}}$ xác định khi
  $\begin{cases}\sqrt{x+1} \ge 0 \\ \sqrt{x+1} \ne 0\end{cases}$
  $↔ \sqrt{x+1} > 0$
  $↔ x+1 > 0$
  $↔ x>-1$
  Vậy $\sqrt{\dfrac{x^2}{x+1}}$ xác định khi $x>-1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )