Toán Lớp 9: Biết sin a = 1/2.giá trị của tan a bằng ?

Question

Toán Lớp 9: Biết sin a = 1/2.giá trị của tan a bằng ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-15T17:54:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Dứa$
  $\text{Ta có: sin²a + cos²a = 1}$
  $\text{⇔($\frac{1}{2}$)² + cos²a = 1}$
  $\text{⇔ $\frac{1}{4}$ + cos²a = 1}$
  $\text{⇔ cos²a = $\frac{3}{4}$ }$
  $\text{ Lại có: tana = $\frac{sina}{cosa}$ }$
  $\text{ ⇔ tana = $\frac{1}{2}$ : $\frac{\sqrt{3} }{2}$ }$
  $\text{ ⇔ tana = $\frac{1}{\sqrt{3}}$ }$

 2. sin a =1/2 
  Suy ra cạnh đối=1,cạnh huyền 2
  Xét tam giác vuông ta có
  Cạnh kề²=cạnh huyền²-cạnh đối²
  Cạnh kề=√3
  =>tan a=1/√3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )