Toán Lớp 9: Bài 1: Cho hàm sô y = $ax^{2}$ a. Xác định hàm số biết điểm M(1 ;2) thuộc đồ thị. b. Tìm trên đồ thị những điểm có tung độ bằng 8. c. C

Question

Toán Lớp 9: Bài 1: Cho hàm sô y = $ax^{2}$
a. Xác định hàm số biết điểm M(1 ;2) thuộc đồ thị.
b. Tìm trên đồ thị những điểm có tung độ bằng 8.
c. Có bao nhiêu điểm thuộc parabol mà cách đều hai trục toạ độ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tuần 2022-01-12T09:30:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  Giải đáp:

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a, thay tọa độ A(1,-1) vào hàm số

  => -1 = a12=> a=-1=> y=−x2;

  b.tung độ y=3 => 3=−x2 => phương trình vô nghiệm

  c.tung độ y=-3 => −3=−x2 => x=+(−)3

  => có 2 điểm thỏa mãn đề là (3,3),(−3,3)

  d. y=2x => 2x=x2 => x=0 hoặc x=2

  => có 2 điểm thỏa mãn đề (0,0) và (2,4)

  e. cách đều 2 trục => y=x hoặc y=-x

  + nếu y=x=> x=x2 => x=0 || x=1 => có 2 điểm (0,0), (1,1)

  + nếu y=-x =>−x=x2 => x=0 || x=-1 => có 2 điểm (0,0), (-1,1)

  như vậy có 3 điểm (0,-1), (1,1), (-1,1)

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )