Toán Lớp 9: B1: Một ô tô đi từ A đến B với thời gian và vận tốc dự định. Nếu ô tô đi với vận tốc 45 km/h thì đến B sớm hơn dự định là 1h. Nếu ô tô

Question

Toán Lớp 9: B1: Một ô tô đi từ A đến B với thời gian và vận tốc dự định. Nếu ô tô đi với vận tốc 45 km/h thì đến B sớm hơn dự định là 1h. Nếu ô tô đi với vận tốc 60 km/h thì đến B sớm hơn dự định 2 giờ. Tính thời gian dự định và quãng đường AB, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tháng 2022-02-18T08:46:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  Thời gian dự định là 5 giờ

  Quãng đường AB dài 180 km

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi thời gian dự định là x ( giờ; x > 0)

  Thời gian ô tô dự định đi với vận tốc 45 km/h là x – 1 (h)

  Thời gian ô tô dự định đi với vận tốc 60 km/h là x – 2 (h)

  Quãng đường ô tô đi với vận tốc 45 km/h là 45(x – 1) (km)

  Quãng đường ô tô đi với vận tốc 60 km/h là 60(x – 2) (km)

  Vì quãng đường đi với cả 2 vận tốc là như nhau nên ta có phương trình:

  45(x – 1) = 60(x – 2)

  <=> 45x – 45 = 60x – 120

  <=> 45x – 60x = 45 – 120

  <=> -15x = -75

  <=> x = 5 (thỏa mãn)

  Độ dài quãng đường AB là: 45. (5 – 1) = 45. 4 = 180 (km)

  Vậy: thời gian dự định là 5 giờ

        : quãng đường AB dài 180 km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )