Toán Lớp 9: B= cos^2 25 độ + cos^2 35 độ + cos^2 45 độ + cos^2 55 độ + cos^2 65 độ

Question

Toán Lớp 9: B= cos^2 25 độ + cos^2 35 độ + cos^2 45 độ + cos^2 55 độ + cos^2 65 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-11-23T18:22:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $B=cos^225° + cos^235° + cos^245° + cos^255° + cos^265°$
  $=cos^225° + cos^235° + cos^245° + sin^235° + sin^225°$
  $=cos^225° + sin^225° + sin^235° + cos^235° + cos^245°$
  $=(cos^225° + sin^225°) + (sin^235° + cos^235°) + cos^245°$
  $=1+1+cos^245°$
  $=\dfrac{1}{2}+ 2$
  $=\dfrac{5}{2}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )