Toán Lớp 9: ai biết k ạ chỉ minh với trục căn căn 5 phần 8 3 phần 2 căn 5 4 căn 2 phần căn 3 +căn 2

Question

Toán Lớp 9: ai biết k ạ chỉ minh với
trục căn
căn 5 phần 8
3 phần 2 căn 5
4 căn 2 phần căn 3 +căn 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 1 tuần 2022-06-15T17:25:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) sqrt5/8 Ko có căn ở mẫu nha
   b) 3/(2sqrt5)
  =(3.2sqrt5)/(2sqrt5.2sqrt5)
  =(6.sqrt5)/(4.5)
  =(6sqrt5)/20
  =(3sqrt5)/10
   c) (4sqrt2)/(sqrt3+sqrt2)
  =(4sqrt2.(sqrt3-sqrt2))/((sqrt3+sqrt2)(sqrt3-2))
  =(4sqrt6-4.2)/(3-2)
  =(4sqrt6-8)/1
  =4sqrt6-8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )