Toán Lớp 9: Xác định hàm số y = ax +b , biết rằng đồ thị của nó song song với đường thẳng y = 2x và đi qua điểm M(1;-3)

Question

Toán Lớp 9: Xác định hàm số y = ax +b , biết rằng đồ thị của nó song song với đường thẳng y = 2x và đi qua điểm M(1;-3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-20T06:19:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn tham khảo ạ ^^
  y=ax+b  //  y=2x
  <=>a=2  b khác 0
  =>y=2x+b
  y=2x+b điqua m(-1;3)
  =>3=-2+b<=>b=5
  =>y=2x+5
  @Trung1000

 2. Giải đáp: y= 2x-5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì đồ thị hàm số song song với đt y=2x nên suy ra a=2
  Nó đi qua điểm M(1;-3) => a×1+b = -3
  => a+b=-3 => b = -5 (vì a=2)
  Vậy hàm số cần tìm là y=2x-5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )