Toán Lớp 9: Xác định hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1;2) và tạo với trục hoành: a) Góc 45 độ ; b)Góc 135 độ.

Question

Toán Lớp 9: Xác định hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua điểm
A(-1;2) và tạo với trục hoành: a) Góc 45 độ ; b)Góc 135 độ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tuần 2022-06-07T08:38:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a.$y=x+3$
  b.$y=-x+1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Để đồ thị hàm số tạo với trục hoành góc $45^o$
  $\to a=\tan45^o=1$
  $\to y=x+b$
  Mà đồ thị hàm số đi qua $A(-1,2)$
  $\to 2=-1+b$
  $\to b=3$
  $\to y=x+3$
  b.Để đồ thị hàm số tạo với trục hoành góc $135^o$
  $\to a=\tan135^o=-1$
  $\to y=-x+b$
  Mà đồ thị hàm số đi qua $A(-1,2)$
  $\to 2=-(-1)+b$
  $\to b=1$
  $\to y=-x+1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )