Toán Lớp 9: a, rút gọn : A=(5-2 √5)/ √5 -(5 √5 -3)+ √80 B=(x+ √x)/ √x+(x-4)/( √x+2) b, Tìm x để A=B

Question

Toán Lớp 9: a, rút gọn :
A=(5-2 √5)/ √5 -(5 √5 -3)+ √80
B=(x+ √x)/ √x+(x-4)/( √x+2)
b, Tìm x để A=B, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 3 ngày 2022-12-20T23:00:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, A=1
  B=2√x -1
  b, Để A=B khi x=1 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-9-a-rut-gon-a-5-2-5-5-5-5-3-80-b-4-2-b-tim-de-a-b

 2. A=(5-2 √5)/ (√5) -(5√5 -3)+ √80
  =(√5(√5-2))/(√5)-5√5+3+√80
  =√5-2-5√5+3+4√5
  =1
  B=(x+ √x)/ (√x)+(x-4)/( √x+2)
  =(√x(√x+1))/(√x)+((√x-2)(√x+2))/(√x+2)
  =√x+1+√x-2
  =2√x-1
  A=B⇔1=2√x-1⇔2=2√x⇔1=√x⇔x=1
  Vậy x=1 thì A=B
  #NoCopy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )