Toán Lớp 9: a) Cho hai đường thẳng d:y = -x + m+ 2 và D’:y=(m^2-2)x+3 . Tìm các giá trị của m để d và d’ song song b) a) Cho hai đường thẳng d:y =

Question

Toán Lớp 9: a) Cho hai đường thẳng d:y = -x + m+ 2 và D’:y=(m^2-2)x+3 . Tìm các giá trị của m để d và d’ song song
b) a) Cho hai đường thẳng d:y = -x + m+ 2 và D’:y=(m^2-2)x+3 . Tìm các giá trị của m để d và d’ song song, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 10 tháng 2022-02-10T20:11:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Câu a và câu b trùng đề nên mình ghi 1 lần thôi nhé !

    toan-lop-9-a-cho-hai-duong-thang-d-y-m-2-va-d-y-m-2-2-3-tim-cac-gia-tri-cua-m-de-d-va-d-song-son

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )