Toán Lớp 9: a)Căn 1-3x =4 b)Căn x^2 + 4x + 4 = 2

Question

Toán Lớp 9: a)Căn 1-3x =4
b)Căn x^2 + 4x + 4 = 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-15T23:43:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a. sqrt{1-3x}=4
  <=> 1-3x=16
  <=> -3x=15
  <=> x=-5
  Vậy S={-5}
  b. sqrt{x^2+4x+4}=2
  <=> sqrt{(x+2)^2}=2
  <=> |x+2|=2
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x+2=2\\x+2=-2\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-4\end{array} \right.\) 
  Vậy S={-4;0}

 2. a)$\sqrt{1-3x}$ $=$ $4$
  $1-3x$ = $16$
  $3x$ = $-15$
  $x$ $=$ $-5$
  b)$\sqrt{x^{2}+4x+4}$ $=$ $2$
  $\sqrt{(x+2)^{2}}$ $=$ $2$
  $|x+2|$ $=$ $2$
  \(\left[ \begin{array}{l}x+2=2\\x+2=-2\end{array} \right.\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-4\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )