Toán Lớp 9: (a/ a-2 căn a + a/ căn a -2 ) : căn a + 1 / a-4 căn a + 4

Question

Toán Lớp 9: (a/ a-2 căn a + a/ căn a -2 ) : căn a + 1 / a-4 căn a + 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tháng 2022-11-23T22:43:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: $\sqrt{a}(\sqrt{a}-2)$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-9-a-a-2-can-a-a-can-a-2-can-a-1-a-4-can-a-4

 2. Giải đáp:
  =a-2sqrta
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (a/(a-sqrta)+a/(sqrta-2)):(sqrta+1)/(a-4sqrta+4)(a>0,a ne 4)
  =(a/(sqrta(sqrta-2))+a/(sqrta-2)):(sqrta+1)/(sqrta-2)^2
  =(sqrta/(sqrta-2)+a/(sqrta-2))*(sqrta-2)^2/(sqrta+1)
  =(a+sqrta)/(sqrta-2)*(sqrta-2)^2/(sqrta+1)
  =(sqrta(sqrta+1)(sqrta-2))/(sqrta+1)
  =sqrta(sqrta-2)
  =a-2sqrta

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )