Toán Lớp 9: a) ( √45 + 2 √3 + √5) √5 – √60 b) (√7 – √6) ² + √168

Question

Toán Lớp 9: a) ( √45 + 2 √3 + √5) √5 – √60
b) (√7 – √6) ² + √168, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-05-25T16:46:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Answer
  a.
  (\sqrt{45} + 2\sqrt{3} + \sqrt{5}) . \sqrt{5} – \sqrt{60}
  = (3\sqrt{5} + 2\sqrt{3} + \sqrt{5}) . \sqrt{5} – 2\sqrt{15} 
  = (4\sqrt{5} + 2\sqrt{3}) . \sqrt{5} – 2\sqrt{15} 
  = 4\sqrt{5} .  \sqrt{5} + 2\sqrt{3} . \sqrt{5} – 2\sqrt{15} 
  = 20 + 2\sqrt{15} – 2\sqrt{15} 
  = 20 + 0 
  = 20 
  _______________________
  b.
  (\sqrt{7} – \sqrt{6})^{2} + \sqrt{168}
  = (\sqrt{7} – \sqrt{6}) . (\sqrt{7} + \sqrt{6}) + \sqrt{168}
  = 13 – 2\sqrt{42} + 2\sqrt{42}
  = 13 – 0
  = 13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )