Toán Lớp 9: 9,2g một kim loại hóa trị I hóa hợp với khí clo dư sau phản ứng thu được 23,4 g muối. CTHH của kim loại trên là Biết: Na = 23; K = 39

Question

Toán Lớp 9: 9,2g một kim loại hóa trị I hóa hợp với khí clo dư sau phản ứng thu được 23,4 g muối. CTHH của kim loại trên là
Biết: Na = 23; K = 39; Ag = 108; Mg = 24; Cl = 35,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 3 ngày 2022-04-19T07:49:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi kim loại cần tìm là A
  Phương trình hóa học: 2A + Cl_{2} -> 2ACl
  n_{A}=(m_{A})/(M_{A})=(9,2)/(A) (mol)
  n_{ACl}=(m_{ACl})/(M_{ACl})=(23,4)/(A+35,5) (mol)
  Theo phương trình hóa học: n_{A}=n_{ACl}
  =>(9,2)/(A)=(23,4)/(A+35,5)
  <=>23,4A=9,2(A+35,5)
  <=>23,4A=9,2A+326,6
  <=>23,4A-9,2A=326,6
  <=>14,2A=326,6
  <=>A=23
  =>A là: Na
  Vậy kim loại cần tìm là Na (Natri)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )