Toán Lớp 9: 5$\sqrt{5}$ + $\sqrt{20}$ – 3$\sqrt{45}$

Question

Toán Lớp 9: 5$\sqrt{5}$ + $\sqrt{20}$ – 3$\sqrt{45}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 19 phút 2022-06-04T16:55:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $5\sqrt{5}+\sqrt{20}-3\sqrt{45}$
  $=5\sqrt{5}+2\sqrt{5}-9\sqrt{5}$
  $=-2\sqrt{5}$
   

 2. Giải đáp:
  -2\sqrt{5}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5$\sqrt{5}$ + \sqrt{20} – 3\sqrt{45}
  = 5$\sqrt{5}$ + 2\sqrt{5} – 9\sqrt{5}
  = -2\sqrt{5}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )