Toán Lớp 9: √4x -20 + 3 √$\frac{x-5}{9}$ =3

Question

Toán Lớp 9: √4x -20 + 3 √$\frac{x-5}{9}$ =3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 3 tuần 2022-06-11T15:27:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  \sqrt{4x-20}+3\sqrt{(x-5)/9}=3(x>=5)
  ⇔\sqrt{4(x-5)}+3.1/3.\sqrt{x-5}=3
  ⇔2\sqrt{x-5}+\sqrt{x-5}=3
  ⇔3\sqrt{x-5}=3
  ⇔\sqrt{x-5}=1
  ⇔x-5=1
  ⇔x=6(N)
  Vậy S={6}

 2. – giang –
  $\sqrt{4x-20}$ +3$\sqrt{\dfrac{x-5}{9}}$ =3 (ĐKXĐ: x $\ge$ 5)
  <=> 2\sqrt{x-5} + \sqrt{x-5} =3
  <=> 3\sqrt{x-5} =3
  <=> \sqrt{x-5} =1
  <=> x-5=1
  <=> x=6 ™
  Vậy nghiệm của phương trình là x=6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )