Toán Lớp 9: ( √3+ √6) ( √2-1) Câu dễ cho các bạn nè!!

Question

Toán Lớp 9: ( √3+ √6) ( √2-1)
Câu dễ cho các bạn nè!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-03-14T14:18:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (\sqrt{3} + \sqrt{6})(\sqrt{2} -1)$\\$= \sqrt{6} + 2\sqrt{3} – \sqrt{3} – \sqrt{6}$\\$= (\sqrt{6} -\sqrt{6} )+(2\sqrt{3} – \sqrt{3})$\\$= \sqrt{3}

 2. $(\sqrt{3}+\sqrt{6})(\sqrt{2}-1)$
  $=(\sqrt{3}+\sqrt{3}.\sqrt{2})(\sqrt{2}-1)$
  $=\sqrt{3}.(\sqrt{2}+1).(\sqrt{2}-1)$
  $=\sqrt{3}.(\sqrt{2}^2-1^2)$
  $=\sqrt{3}.(2-1)$
  $=\sqrt{3}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )