Toán Lớp 9: 3√45+√(2-√5) ² – $\frac{10}{√5 + 2}$

Question

Toán Lớp 9: 3√45+√(2-√5) ² – $\frac{10}{√5 + 2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 24 phút 2022-06-04T19:09:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  3\sqrt{45} +\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}- 10/(\sqrt{5}+2) =18
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $ 3\sqrt{45} +\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}- \dfrac{10}{\sqrt{5}+2}$
  =3\sqrt{3^2 .5} +|2-\sqrt{5}| – 10/(\sqrt{5}+2)
  =9\sqrt{5} +\sqrt{5}-2- 10/(\sqrt{5}+2)
  =10\sqrt{5}-2 -10/(\sqrt{5}+2)
  =(10\sqrt{5}(\sqrt{5}+2))/(\sqrt{5}+2) -(2(\sqrt{5}+2))/(\sqrt{5}+2) – 10/(\sqrt{5}+2)
  =(50+20\sqrt{5})/(\sqrt{5}+2) -(2\sqrt{5}+4)/(\sqrt{5}+2) – 10/(\sqrt{5}+2)
  =(50+20\sqrt{5}-2\sqrt{5}-4-10)/(\sqrt{5}+2)
  =(36 +18\sqrt{5})/(\sqrt{5}+2)
  =(18(2+\sqrt{5}))/(2+\sqrt{5})
  =18
  Vậy  3\sqrt{45} +\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}- 10/(\sqrt{5}+2) =18

 2. Giải đáp + giải thích :
   

  toan-lop-9-3-45-2-5-frac-10-5-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )