Toán Lớp 9: 2\sqrt{ 4x-8 } -\dfrac{ 2 }{ 3 } \sqrt{ 9x-18 } = \sqrt{ 49x-98 } -10

Question

Toán Lớp 9: 2\sqrt{ 4x-8 } -\dfrac{ 2 }{ 3 } \sqrt{ 9x-18 } = \sqrt{ 49x-98 } -10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 30 phút 2022-06-04T16:46:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ${ 2\sqrt{ 4x-8 } -\dfrac{ 2 }{ 3 } \sqrt{ 9x-18 } = \sqrt{ 49x-98 } -10}$  ${ĐKXĐ: x≥2}$
  ${⇔2\sqrt{ 4x-8 } -\dfrac{ 2 }{ 3 } \sqrt{ 9x-18 } – \sqrt{ 49x-98 }=  -10}$
  ${ ⇔2\sqrt{ 4(x-2) } -\dfrac{ 2 }{ 3 } \sqrt{ 9(x-2) } – \sqrt{ 49(x-2) }=  -10}$
  ${⇔ 4\sqrt{ x-2 } -2\sqrt{ x-2 } – 7\sqrt{ x-2 }=  -10}$
  ${ ⇔-5\sqrt{ x-2 }=  -10}$
  ${ ⇔\sqrt{ x-2 }=2}$
  ${⇔x – 2 = 4}$
  ${⇔x = 6 ,tm}$
    Vậy ${x=6}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )