Toán Lớp 9: 2 * (căn bậc hai(10) – căn bậc hai(2)) * căn bậc hai(4 + căn bậc hai(6) -2 *căn bậc hai(5))

Question

Toán Lớp 9: 2 * (căn bậc hai(10) – căn bậc hai(2)) * căn bậc hai(4 + căn bậc hai(6) -2 *căn bậc hai(5)), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tháng 2022-11-24T00:04:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mình làm ra 2 trường hợp của cái đề ak nha.

  toan-lop-9-2-can-bac-hai-10-can-bac-hai-2-can-bac-hai-4-can-bac-hai-6-2-can-bac-hai-5

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2(\sqrt{10}-\sqrt{2}).\sqrt{4+\sqrt{6-2\sqrt{5}}}
  =2.\sqrt{2}(\sqrt{5}-1).\sqrt{4+\sqrt{5-2\sqrt{5}+1}}
  =2.\sqrt{2}(\sqrt{5}-1).\sqrt{4+\sqrt{(\sqrt{5}-1)^2}}
  =2.\sqrt{2}(\sqrt{5}-1).\sqrt{4+\sqrt{5}-1}
  =2.\sqrt{2}(\sqrt{5}-1).\sqrt{3+\sqrt{5}}
  =2.(\sqrt{5}-1)\sqrt{6+2\sqrt{5}}
  =2.(\sqrt{5}-1)\sqrt{(\sqrt{5}+1)^2}
  =2.(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)
  =2.(5-1)
  =2.4=8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )