Toán Lớp 9: x^2 + 5x = 0 x^2 + 4x + 4 = 0 help me

Question

Toán Lớp 9: x^2 + 5x = 0
x^2 + 4x + 4 = 0
help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tuần 2022-06-11T20:52:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $x^{2}$ + 5x = 0
  <=> x ( x + 5 ) = 0
  <=> $\left \{ {{x=0} \atop {x+5=0}} \right.$ 
  <=> $\left \{ {{x=0} \atop {x=-5}} \right.$ 
  vậy S = { 0 ; -5 }
  $x^{2}$ + 4x + 4 = 0
  <=> ( x + 2 )^2 = 0
  <=> x + 2 = 0
  <=> x = -2
  Vậy S = { -2 }

 2. #heli gửi nhé
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +)x^2 + 5x = 0
  =>x(x+5)=0
  TH1:
  x=0
  TH2:
  x+5=0
  =>x=0-5
  =>x=-5
  vậy x={0,-5}
  +)x^2 + 4x + 4 = 0
  =>(x+2)^2=0
  =>x+2=0
  =>x=0-2
  =>x=-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )