Toán Lớp 9: X-2√x-3 và x+3√x-4 phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Toán Lớp 9: X-2√x-3 và x+3√x-4 phân tích đa thức thành nhân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 5 ngày 2022-06-20T17:44:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x-2sqrtx-3
  =x+sqrtx-3sqrtx-3
  =sqrtx(sqrtx+1)-3(sqrtx+1)
  =(sqrtx+1)(sqrtx-3)
   b) x+3sqrtx-4
  =x-sqrtx+4sqrtx-4
  =sqrtx(sqrtx-1)+4(sqrtx-1)
  =(sqrtx-1)(sqrtx+4)

 2. 1) x – 2√x – 3
  <=> (√x)^2 + √x – 3√x – 3
  <=> √x (√x + 1) – 3 (√x + 1)
  <=> (√x + 1) (√x – 3)
  2) x + 3√x – 4
  <=> (√x)^2 – √x + 4√x – 4
  <=> √x (√x – 1) + 4 (√x – 1)
  <=> (√x + 4) (√x -1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )