Toán Lớp 9: $x^{2}$*(x+2)=1 giải phương trình, cần gấp

Question

Toán Lớp 9: $x^{2}$*(x+2)=1
giải phương trình, cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 3 tuần 2022-04-07T14:51:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \( S = \{-1\}\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad x^2(x+2) = 1\\
  \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 – 1 =0\\
  \Leftrightarrow (x^3 + x^2) + (x^2 – 1) =0\\
  \Leftrightarrow x^2(x + 1) + (x-1)(x+1) = 0\\
  \Leftrightarrow (x+1)(x^2 + x  -1)=0\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -1\\x^2 + x – 1 =0\quad (vn)\end{array}\right.\\
  \text{Vậy}\ S = \{-1\}
  \end{array}\)

 2.  Giải đáp:
  x^2.  ( x +2) = 1
  <=> x^3 + 2x^2 – 1 = 0
  <=> x^3 + x^2 + x^2 + x – x -1 = 0
  <=> x^2( x +1) + x( x +1) – ( x +1) = 0
  <=> ( x^2 + x -1)( x +1) = 0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x^2 + x -1 = 0\\x +1 = 0\end{array} \right.\)
  <=> x= -1
  Vậy S={ -1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )