Toán Lớp 9: ( 2√x + 1 )( √x – 2) = 7. Tìm x ( Chỉ có x trong căn thôi ạ)

Question

Toán Lớp 9: ( 2√x + 1 )( √x – 2) = 7. Tìm x ( Chỉ có x trong căn thôi ạ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 5 tháng 2022-06-20T11:13:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x=9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
               ( 2√x + 1 )( √x – 2) = 7     ( ĐK:  x ≥0 )
          ⟺  (2√x +1).(2√x-4)=14     (1)
  Đặt y=2√x     (y≥0)
    (1)⟺   (y+1).(y-4)=14
          ⟺  y^2-3y-18=0
         ⟺  (y-6).(y+3)=0
         ⟺  y=6
      Hoặc  y=-3 (loại vì y ≥0)
        ⟺  2√x =6
        ⟺ √x  =3
        ⟺ x =9
  Vậy x =9
   

 2. Bạn tham khảo nhé.
  (2\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-2)=7(x>=0)
  <=>2\sqrt{x}.\sqrt{x}-2\sqrt{x}.2+\sqrt{x}-2-7=0
  <=>2x-3\sqrt{x}-9=0
  <=>2x+3\sqrt{x}-6\sqrt{x}-9=0
  <=>\sqrt{x}(2\sqrt{x}+3)-3(2\sqrt{x}+3)=0
  <=>(2\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)=0
  <=>[(2\sqrt{x}+3=0),(\sqrt{x}-3=0):}
  <=>[(2\sqrt{x}=-3(\text{Vô lý})),(\sqrt{x}=3):}
  <=>x=9(\text{Thỏa mãn})
  Vậy x=9
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )