Toán Lớp 9: √ 2x-1=1 √x ²+5=x+1 √ x ²-4= √x ²-2x

Question

Toán Lớp 9: √ 2x-1=1
√x ²+5=x+1
√ x ²-4= √x ²-2x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 3 ngày 2022-12-21T03:07:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  \sqrt{2x-1}=1 (x>=1/2)
  ->2x-1=1
  ->2x=2
  ->x=1(TM)
  Vậy S={1}
  \sqrt{x^2+5}=x+1 (x>=-1)
  ->x^2+5=x^2+2x+1
  ->4=2x
  ->x=2(TM)
  Vậy S={2}
  \sqrt{x^2-4}=\sqrt{x^2-2x} (x<=-2 hoặc x>=2)
  ->x^2-4=x^2-2x
  ->-4=-2x
  ->x=2(TM)
  Vậy S={2}

 2. Giải đáp:
   a, x=1
  b, x=2
  c, x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-9-2-1-1-5-1-4-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )